Voorkomen is beter dan genezen

Entingen en chippen van uw paard

U kunt uw paard laten vaccineren tegen influenza, tetanus, rhinopneumonie en het West Nijl Virus.

Influenza

Elk paard in Nederland dat op wedstrijd gaat is verplicht om elk jaar gevaccineerd te worden tegen influenza. Internationale sportpaarden (FEI) zijn zelfs verplicht tot een halfjaarlijkse vaccinatie. Daarnaast moet het paard een juiste basisvaccinatie hebben gehad.

Ook al gaat u niet met uw paarden op wedstrijd is het toch verstandig om uw paard(en) te vaccineren voor influenza. Het is namelijk een erg vervelende ziekte (vergelijkbaar met griep bij de mens) die in sommige gevallen ernstige en soms blijvende gevolgen kan hebben. Vooral jonge en oudere paarden kunnen veel problemen krijgen door influenza.

Vraag uw paardenarts om meer advies.

Tetanus

Tetanus is een ziekte die ontstaat na besmetting met de tetanus-bacterie. Deze bacterie bevindt zich vooral in de bodem/zand. Uw paard kan zich besmetten als het een wondje heeft waarin vuil met de tetanus bacterie in komt. Het is dus erg belangrijk om wondjes goed zuiver te maken en vooral uw paard te vaccineren tegen deze ziekte.

De tetanus bacterie zorgt ervoor dat de communicatie tussen zenuwen en spieren niet goed verloopt. Het paard kan helemaal verstijven en kan zelfs stikken omdat de ademhalingsspieren verlamd kunnen raken! Door uw paard te vaccineren tegen tetanus, maakt het antistoffen aan zodat de gifstoffen die de tetanus bacterie maakt geen grip hebben op uw paard. Een basis vaccinatie (meestal samen met influenza), gevolgd door een twee-jaarlijkse booster geeft uw paard voldoende basisbescherming.

Heeft uw paard een wond (je) en is deze moeilijk zuiver te maken, zal de dierenarts uit voorzorg uw paard inspuiten met anti-tetanus serum om de kans op tetanus te minimaliseren.

Veulens zijn ook erg gevoelig voor tetanus, het is daarom belangrijk uw drachtige merrie te enten zodat de biest (de eerste moedermelk) veel antistoffen bevat om het veulen te beschermen.

Rhinopneumonie

Rhinopeumonie, oftewel het Equine Herpes Virus , heeft meerdere types. Voor onze paarden zijn type 1 en 4 het meeste van belang.

Symptomen
In principe is het EHV 1-4 vooral een verkoudheidsvirus. De symptomen van deze verkoudheid kunnen erg mild zijn, maar sommige paarden zijn er serieus ziek van; hoge koorts (tot 41 C) en een flinke snotneus. De verkoudheid gaat voorbij, maar door de bouw van het virus kan het zich in het paardenlichaam schuilhouden, zonder dat het paard er iets van merkt!

In sommige gevallen kan het rhino-virus op het zenuwstelsel slaan. Het paard krijgt dan verlammingsverschijnselen; bijvoorbeeld zwalken met de achterhand tot zelfs niet meer op kunnen staan. Ook voor drachtige merries is het virus gevaarlijk. De merrie kan na besmetting met het virus een abortus krijgen, meestal als ze ongeveer negen maanden drachtig is.

Preventief
Hoewel deze erge symptomen niet vaak voorkomen, hebben ze zulke drastische gevolgen dat de meeste mensen hun paard toch willen beschermen tegen deze gevaarlijke ziekte. Vaccineren tegen Rhino is niet gemakkelijk omdat het virus zich in het lichaam kan verstoppen. Het is dus belangrijk om vaak te vaccineren om voldoende hoge antistoffen in het bloed te krijgen. Het advies is om drachtige merries op 5, 7 en 9 maanden van de dracht te vaccineren, en sport- en recreatiepaarden na een basisenting elke 6 maanden.

Overleg met de dierenarts wat voor uw paard het beste is!

West Nijl Virus

Het West Nijl Virus is een ziekte die wordt overgedragen door stekende muggen. Het virus is dus niet besmettelijk van paard tot paard en het is dus ook zinvol om bijvoorbeeld alleen je eigen paard te vaccineren op een manege of pensionstal.

De ziekte heeft bij een deel van de zieke dieren een fatale afloop omdat de ontstekingen die ontstaan in de hersenen moeilijk of niet te behandelen zijn. Het virus is in 2020 voor het eerst in Nederland gesignaleerd, dus voorzichtigheid en preventie is geboden!

Voor vragen over deze ziekte of de vaccinatie kunt u contact opnemen met Dierenkliniek Dennenoord.

Chippen en paspoort

Elk paard en paard-achtige in Nederland is vanaf 1 januari 2007 verplicht om te zijn voorzien van een identificatie chip en paspoort!

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de RVO.
Onze dierenartsen zijn bevoegd om uw paard of veulen te voorzien van een chip en paspoort.

Er zijn nogal wat misverstanden over het paspoort van het paard; het is geen eigendomsbewijs, maar een document wat de identiteit en gezondheidsstatus van het paard vertegenwoordigd en moet dus ten alle tijden bij het paard aanwezig zijn, zodat in geval van een calamiteit de dierenarts of andere bevoegde instantie erover kan beschikken. Dus ook als uw paard op een pensionstal staat moet het paspoort daar ook zijn en niet bij u thuis in een lade.

Ook zijn sinds 21 april 2021 nieuwe regels voor de identificatie en registratie van paardachtigen. Als houder van paarden, pony’s en ezels moet u een melding doorgeven in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Ook hierover vindt u meer informatie op de website van de RVO.