Dierenkliniek Dennenoord

Weideseizoen

Met horten en stoten begint het voorjaar op te starten en gaat het vliegenseizoen weer beginnen.

Dit jaar wel met een wat spannend vooruitzicht: Wat gaan de knutten ons brengen?

Deze kriebelmug is de overbrenger van het Schmallenbergvirus dat misvormde vruchten kan geven. De nog steeds gevonden antistoffen tegen Schmallenbergvirus bij bloedonderzoek bewijzen dat het virus ons nog niet verlaten heeft.

Belangrijker is echter: Wat gaat er gebeuren met de opmars van Blauwtongvirus type 8?

Ook dit virus wordt overgedragen door de knut.

Heel België is inmiddels spergebied geworden nu er, nu nog ver weg, in de Ardennen enkele haarden van Blauwtong aangetroffen zijn.
Blauwtong type 8 heeft als enige type de vervelende eigenschap dat hij van moeder op vrucht overgedragen kan worden. De infectie kan dus net als bij BVD dragerkalveren opleveren.

Ons advies is om zowel op stal als op de wei aan goede vliegenbestrijding te doen. Hoewel het niet specifiek op de bijsluiter staat geven bijna alle producten tegen vliegen ook bescherming tegen knutten. Meestal is het beschermende effect tegen knutten minder lang dan tegen vliegen.

weideseizoenVanaf half mei is ook het Blauwtongvaccin weer verkrijgbaar, Bluevac BTV8.

Dieren moeten 2x gevaccineerd worden met 4cc per dosis met 3w ertussen. De bescherming is volledig 31d. na de 2e dosis. Daarna jaarlijks herhalen.
De verwachte prijs per dosis zit rond € 2-3 (volgens de huidige informatie).

Hoe spannend het wordt met Blauwtong dit jaar zal de tijd moeten leren, maar het virus kruipt naderbij……

(NB: Vaccin is ook voor schapen)

Informatie over vliegenbestrijdingsmiddelen en hun werkingsduur tegen knutten staat in de tabel hier naast. Opgietmiddelen niet aanbrengen bij nat of zonnig weer. Weersomstandigheden kunnen de werkingsduur verkorten.

Bij extreem zonnig weer, zoals in 2018, worden de insecticiden veel sneller afgebroken, waardoor de werkingsduur terug kan lopen naar 4 weken. Bijsluiterinformatie gaat dus altijd over gemiddelde weersomstandigheden!

Houd met het behandelen van de dieren er rekening mee dat het knuttenseizoen doorloopt tot september-oktober. Dus langer dan het vliegenseizoen.

Naam

Hoeveelheid en dosering

Werkingsduur vliegen

Werkingsduur knutten

Butox protect

·         < 100kg  10ml

·         100-300kg 20ml

·         > 300kg 30ml

6-10 weken

4 weken

Auriplak oorflap

2 flappen per dier voor beste bescherming

4 maanden

4 maanden

Deltanil pour on

10 ml per dier

4-8 weken.

4-6 weken

Weidegang en wormen

Steeds meer veehouders gaan hun koeien weer naar buiten doen. Als dit voor het eerst sinds jaren weer is, dan zijn de weides in principe veilig, ahw vrij van wormen. Wel voor de zekerheid na een maand of twee een tankmelkonderzoek laten doen op antistoffen om wormcontact vast te stellen. Ook aan het einde van het weideseizoen.

Ontwormen is echt maatwerk geworden, dus het is beter om een plan tijdens een bedrijfsbezoek in detail te bespreken.
Longworm gedraagt zich minder voorspelbaar dan maagdarmwormen. Er is een goed vaccin dat via de bek moet ingegeven worden, te beginnen 6w voor de verwachte weidegang. Wees in ieder geval waakzaam op hoesten op de weide. Snelle behandeling is heel belangrijk.

Ontwormingsproduct

Geschikt voor melkgevend vee

Eprinex pour on

JA

Noromectin pour on

NEE

Iverveto

NEE (60d voor afkalven)

Ivomec

NEE (60d voor afkalven)

Weidegang en water

Met extreem weer moeten de koeien eigenlijk vrije toegang kunnen hebben tot hun stal om te schuilen.

Bij hittestress (ontstaat al boven de 25 graden!) Natriumbicarbonaat aan het rantsoen toevoegen. Max 250 gram per koe. Overleg het altijd even met de voeradviseur.

De waterbehoefte van koeien is ongeveer 4x de melkproductie met een minimum van 45 liter per dag. Bij temperaturen boven 25 graden neemt de behoefte toe met een factor 1,5 tot 2!

Water moet van goede kwaliteit zijn, zeker ook qua smaak (ijzer smaakt heel vies). Laat het bij twijfel onderzoeken.
Doorstroomsnelheid van de drinkbak 15-20 liter/min of meer. Goede bereikbaarheid voor alle dieren.

Weidegang en mineralen

Tijdens het weideseizoen kan de mineralenvoorziening onder druk komen te staan, zeker bij jongvee.

Bij twijfel is een steekproef met bloedonderzoek een goed plan of laat een tankmelkmineralenonderzoek doen via GD. Dit geeft een goede indicatie.