Dierenkliniek Dennenoord

De pleegmoeder/adoptieprocedure van Dierenkliniek Dennenoord

adoptie1Als uw merrie van uw veulen komt te overlijden, komt u voor de volgende keuze te staan; op zoek naar een pleegmoeder of met de fles grootbrengen. Verdriet om het verlies van de merrie en zorgen om het veulen maken de keuze er niet makkelijker om.  Op Dierenkliniek Dennenoord (Duizel, Noord-Brabant) hebben we een hele duidelijke voorkeur  voor een pleegmoeder. Een pleegmoeder zorgt niet alleen voor de melk, maar zorgt ook voor de opvoeding van het veulen. Ze leert het veulen hoe het zich als paard moet gedragen, zodat u later geen paard krijgt met sociaal problematisch gedrag! Hoe leuk het ook lijkt en hoe zielig het ook is voor het veulen; knuffel niet teveel met een moederloos veulen! Een veulentje groeit snel en weegt na enkele maanden al ruim 200 kg, het kan gevaarlijk worden als het veulen dan geen respect heeft voor mensen! Ook scheelt het een hoop werk als u als eigenaar niet elke twee uur de fles moet gaan geven!


De veulencentrale bemiddelt tussen moederloze veulens en merries die hun veulen verloren hebben. Dierenkliniek Dennenoord heeft  merries tot hun beschikking die via een speciale behandeling  melk zijn gaan geven! Onze merries hebben dus geen veulen gehad en verloren, zodat ze niet in een rouwproces om hun  overleden veulen zitten. Hierdoor ervaren wij dat de adoptieprocedure erg gemakkelijk gaat! We hebben nog niet meegemaakt dat een pleegmoeder haar adoptieveulen weigert!

adoptie2De pleegmoeders van Dierenkliniek Dennenoord gaan, nadat de adoptie succesvol is verlopen, altijd met de eigenaar van het veulen mee naar huis en mogen bij het veulen blijven totdat het gespeend wordt. De eigenaar van het veulen draagt dan ook zorg voor de voeding en  gezondheid van de pleegmerrie. Na het spenen  wordt de merrie teruggebracht en verblijft in de winter op de kliniek zodat ze volgend jaar weer voor een ander moederloos veulen mag zorgen.
Er zijn aan de huur voor een pleegmerrie helaas wel kosten verbonden. We houden onze merries de winter zelf door (denk aan voeding, stro, hoefsmid, vaccinaties) en de behandeling om melk te gaan geven en de adoptie zelf kosten ook geld. Onze ervaring is dat de kosten voor de huur van een pleegmoeder en de kosten voor de zorg voor een fles-veulen nagenoeg gelijk zijn. Een veulentje aan de fles drinkt immers vele liters kunstmelk per dag!
De adoptieprocedure vindt altijd plaats op de kliniek. Ook kunnen wij zorgdragen voor uw moederloos veulen tot aan de adoptie. Neem voor de mogelijkheden contact op met Dierenkliniek Dennenoord 0497-382534, wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar!
Ook voor tips en advies als uw veulen of merrie komt te overlijden mag u altijd bellen. Voor informatie en advies vraag naar dierenarts MEREL DIERKS.  
Hopelijk vind u snel een goede oplossing voor uw veulen!

Pleegmoeder Floor met haar adoptieveulen! Haar adoptieveulen 3 maanden later!

DIERENKLINIEK DENNENOORD
HAPERTSEWEG 9A
5525 KE DUIZEL (NOORD-BRABANT)
0497-382534
WWW.DIERENKLINIEKDENNENOORD.NL