Dierenkliniek Dennenoord

Vogelgriep: geen paniek!

De naderende vogelgriep maakt dat er naast de nuttige verhalen ook wat paniekverhalen de ronde gaan doen.

Het vogelgriepvirus heeft als meest gevoelige doeldieren: HOENDERACHTIGEN, WATERVOGELS (REIGERS, ZWANEN, EENDEN) . Met name eenden kunnen het virus bij zich dragen zonder zelf ziek te worden. Zij lijken in Azië danook een belangrijke rol te spelen bij de verspreiding van het virus.
Ook andere vogelsoorten, zoals duiven, zangvogels en roofvogels, kunnen besmet raken, maar hun gevoeligheid voor het virus ligt een stuk lager!!!!!
Trekvogels, maar zeker ook illegale transporten van besmette vogels, dragen bij tot de verspreiding van het virus.

Via besmette vogels kunnen naast vogels ook andere diersoorten en de mens besmet worden door intensief contact .
Tot nu toe is dat besmettings% t.o.v. het grote aantal besmette vogels zeer laag.
Influenzavirus H5N1 produceert bij besmette mensen veel te weinig virus om van mens op mens over te kunnen gaan Wil dit virus een pandemie bij de mens kunnen veroorzaken, dan moet het dus nog vele veranderingen in het erfelijk materiaal ondergaan.

Op dit moment wordt ook de huiskat genoemd als potentieel slachtoffer van de vogelgriep H5N1.
Hun gevoeligheid is gebaseerd op gevallen van zieke tijgers en luipaarden in dierentuinen in het verre oosten die na het eten van besmette, rauwe kippen de ziekte kregen. Daarnaast zijn er zeer beperkt meldingen van zieke huiskatten in Azië en recent ook in enkele Europese landen.
Verder zijn katten in laboratoriumproeven besmet en ziek geworden.

In principe kunnen dus ook katachtigen besmet en ziek worden en zelfs de besmetting aan elkaar doorgeven.
Wereldwijd zijn er tot nu toe slechts incidenteel besmette of zieke huiskatten gemeld; maar deze gevallen zijn vrijwel allemaal slecht gedocumenteerd!!!.
Het is onder laboratoriumomstandigheden gelukt om katten elkaar te laten besmetten. Dit is tot nu toe onder "gewone omstandigheden" nog niet waargenomen.
Verder is het zeer onwaarschijnlijk dat een kat de besmetting aan andere diersoorten of de mens doorgeeft.
KATTEN KUNNEN DUS EVENTUEEL EEN ROL SPELEN BIJ VERSPREIDING VAN HET VIRUS, MAAR MEER ONDERZOEK IS NODIG OM HET BELANG JUIST IN TE SCHATTEN.
Griepinfecties bij huiskatten in het lab lieten naast luchtwegproblemen (griep/longontsteking) ook maagdarmproblemen en zenuwverschijnselen zien.

Wat is nu de KANS dat een huiskat besmet raakt?
De kat moet dan rauw besmet vlees eten.
Ook om andere redenen is het niet verstandig om uw huisdier rauw vlees te voeren: Wormbesmettingen, Salmonella, ...: Geef dus alleen maar bewerkt of geblancheerd vlees.
Onze huiskat zal nog niet zo snel op zwanenjacht gaan, dus daar zal ie het niet halen.
Kippenstallen en met name kippenkadavers kunnen bij vogelgriepuitbraken wel een risico vormen: Houd ze daar dus weg.
Hetzelfde geldt voor duivenhokken.
De kat op het Duitse waddeneiland Ruegen heeft waarschijnlijk van vogelkadavers gegeten die daar zeer talrijk aangetroffen waren. Wordt in uw directe omgeving melding gemaakt van grote aantallen dode wilde vogels, houd dan uw kat voor de zekerheid binnen.
( Katten gaan gemiddeld 0,5-2 km van huis).
Wat wilde dieren betreft: Als jager is de huiskat vooral gespecialiseerd op muizen!!!
Als een kat een vogeltje vangt, zal het gaan om zangvogeltjes: En die zijn, zoals hierboven reeds gezegd, zeer weinig gevoelig voor het vogelgriepvirus.
De kans op besmetting is dus afhankelijk van de kans op risico-contacten. Er is, zoals u hebt kunnen lezen, wel wat voor nodig om als kat besmet te raken.
Als u erg ongerust bent, houd dan uw kat gewoon binnen. Is uw kat een buitenkat, ga dan wel de verveling te lijf met extra speeltijd en aandacht, want anders gaan ze kattenkwaad uithalen.

VACCINATIE:
Het Vogelgriepvaccin H5N1 is ontwikkeld voor gebruik bij vogels (Alleen kip, eend, gans, kalkoen).
Daarom weten we niet wat het vaccin gaat doen als we andere diersoorten ermee gaan vaccineren.
Mogelijk krijgen we niet eens opbouw van antistoffen!
Daarnaast is het een zgn. gedood vaccin: Het gedode virus zit opgelost in een hulpstof die helpt bij het opbouwen van afweer.
Deze hulpstoffen ("adjuvantia") kunnen bij katten een tumor laten ontstaan op de injectieplaats.
ALLE "PLUSSEN EN MINNEN" OPTELLEND: NIET VACCINEREN.

DE "MEXICAANSE GRIEP"

Ook bij deze nieuwe griepvirusvariant H1N1 is de rol voor de kat zeer klein. Tot nu toe is 1 besmettingsgeval gemeld.