Dierenkliniek Dennenoord

Stress en hun ziektes

KATTEN, STRESS EN HUN ZIEKTEN

Katten hebben de naam van erg ongenaakbare dieren te zijn. Ze hebben dan ook vaak de uitstraling van boven de gebeurtenissen in hun omgeving te staan.
Niets is echter minder waar: Doordat de kat zich bij voorkeur aan stress-situaties onttrekt lijkt hij/zij zich er niet veel van aan te trekken.

Van nature is de huiskat een alleen levend dier (solitair) in een goed omschreven territorium. Territoria van verschillende katten kunnen elkaar wel overlappen, maar persoonlijke confrontaties worden meestal vermeden, tenzij in de paringsperiode. Katten uit eenzelfde nest kunnen wel warme relaties blijven onderhouden, maar ook niet altijd.
Onder invloed van het domesticatieproces (= zich aanpassen tot huisdier) is de kat opgeschoven naar een "sociaal middenveld": Waar de wilde boskat een absolute eenzaat is kan de huiskat zich in kleinere groepen (max. 6 katten) goed overeind houden mits er voldoende eigen ruimte is.
In de periode tussen 2 en 9 weken na de geboorte zal de mate van omgang met soortgenoten en/of mensen bepalen in hoeverre een kat op latere leeftijd de omgang met andere katten en mensen prettig zal vinden. Dit heet socialisatie. Weinig contacten met de een of de ander zal leiden tot terughoudendheid of zelfs angst die op latere leeftijd praktisch niet meer te corrigeren valt.

dierenkliniek dennenoord kat avontuurlijk drinkendierenkliniek dennenoord kat avontuurlijk drinken 2Uitdagend eten Voerballetje Dierenkliniek Dennenoord
katten willen graag avontuurlijk eten en drinken

Bij honden worden territoriumconflicten beslecht met eventueel een korte schermutseling. Daar wordt dan duidelijk bepaald wie de baas is en kunnen ze verder vredig naast elkaar leven, ook bij nieuwe confrontaties: De "baas" steekt zijn staart omhoog, de "mindere" houdt z'n staart omlaag en klaar is Kees.
Katten daarentegen kennen over het algemeen niet het vredige rangorde systeem: Iedere ontmoeting is weer een stressvolle aftasting van wie ook alweer de sterkste was. Urinesproeien is bij katten een veel gebruikte manier om ontmoetingen te vermijden. Urinesproeien is natuurlijk het bekendst van de volwassen kater die zijn gebied wil afbakenen. Castratie biedt dan meestal wel uitkomst bij sproeiproblemen.
In meer-kattenhuishoudens kan het ook gebeuren dat de katten - man en vrouw, zelfs gesteriliseerd - gaan urinesproeien in huis op zoek naar een klein stukje privacy voor zichzelf. Het huis wordt verdeeld in territoria. Ogenschijnlijk is er binnen de kattengroep niks aan de hand, maar dit sproeien wijst op een onderhuids conflict.
Ook in 1-kathuishoudens kan de kat plotseling gaan sproeien in huis: Dan is er meestal sprake van vreemde katten om het huis die het territorium onder druk zetten of een veranderde gezinssamenstelling (hond, baby).

De kattenbak kan ook het droeve centrum worden van een onzichtbare territoriumstrijd in huis. Als de kattenbak in het gebied van de sterkste kat staat, kan het gebeuren dat de onzekere/zwakkere kat niet meer op de bak durft. Ook bij 1-kathuishoudens kan uw kat om voor ons onduidelijke redenen de plaats van de bak niet erg prettig vinden om rustig te ontlasten. B.v. te druk door kinderen of een hond.
De kat kan dan de kattenbak gaan mijden en b.v. op onwenselijke plaatsen gaan ontlasten. Veel erger is het als de kat zijn plas of ontlasting op gaat zitten houden: Dit kan leiden tot ernstige darmverstopping en zelfs tot een kramp in de urineleiders waardoor de kat niet meer kan plassen en blaasovervulling ontstaat!
Verandering van type kattenbakvulling is voor een kat ook vaak een doodzonde!
Bovengenoemde verschijnselen kunnen ook al optreden door de introductie van een nieuw huisdier, veranderingen in gezinssamenstelling, vakantie, pensionverblijf: Katten zijn erg gevoelige zielen.

dierenkliniek dennenoord kat geniet van reportage Bradshawkopie

Nog enkele opmerkingen:

  • Neem enkele weken (!) de tijd bij introductie van een nieuw huisdier om ze langzaam aan elkaars aanwezigheid te laten wennen. Een timide of bejaarde kat kan erg van slag raken door de goedbedoelde blijheid van een pup of kitten. Verder kan de eerste kat niet-katsociaal zijn
  • Plaats meerdere kattenbakken door het huis. Na een tijdje kunt u de bakken die weinig gebruikt worden weer weghalen. Zorg ervoor dat de kattenbakken schoon zijn.
  • Strategisch gebruik van het kattenferomoon FELIWAY®. Deze spray werkt rustgevend.
  • Kies voor een dierenpension waar katten individueel gehuisvest kunnen worden, liefst samen met de huisgenoten waar ze graag mee op trekken. Katten in groepen leidt tot stress en verhoogde kans op ziekteoverdracht.
  • Neem bij plas- of ontlastingsproblemen tijdig contact op met uw dierenarts!!!
  • Laat een kattengroep nooit groter worden dan 5 katten.
  • Katten willen zich veilig kunnen voelen. Hierdoor willen ze graag de hoogte in kunnen. Denk als een kat: Denk 3D!
  • Als jager wil een kat uitgedaagd worden: Ze krijgen eten en drinken graag uitdagend aangeboden (zie de foto's).
  • Een volgend stress-gerelateerd probleem wordt gevormd door bepaalde virusziekten. Katten kunnen jarenlang besmet zijn met dodelijke virusziekten zonder dat ze ziek worden. Hun afweersysteem houdt de virussen onder de duim met antistoffen en afweercellen.

Voorbeelden van deze ziekten zijn: Niesziekte, FIP ("besmettelijke buikvliesontsteking"), FeLV (kattenleukose; besmettelijke kanker) en FIV ("katten-aids").
Deze ziekten kunnen door bovengenoemde stress-situaties, maar ook door b.v. het krijgen van een nest of na een narkose/operatie uit het niets opduiken: Door de stress wordt het afweersysteem verzwakt en raakt het evenwicht tussen kat en virus verstoord. Deze virussen kunnen specifieke ziekteverschijnselen geven, maar kunnen door de weerstandonderdrukking ook de genezing van andere ziekten tegenhouden. Bij slechte reactie op een behandeling altijd denken aan een mogelijke infectie met een van de genoemde virussen.
Een mogelijke oplossing voor dit probleem zit hem in het laten testen van uw kat op FIV en FeLV. Voor FIP is er helaas geen goede voorspellende test.
GELUKKIG KOMT DIT WEINIG VOOR!!!!
(Chronische) stress kan bovendien ook andere problemen verergeren, zoals maagdarmklachten, vruchtbaarheidsproblemen, huidklachten, schildklierproblemen.

Voor katten met chronische niesziekte adviseren wij het voedingssupplement Lysine. Hoewel controversieel, lijkt het bij individuele katten te kunnen werken. In grotere groepen werkt het niet. Maar het is in ieder geval veilig. Echte virusremmers zijn voor katten te giftig, met uitzondering van de waanzinnig dure.

Voor meer informatie kunt u altijd bij onze kattenspecialist Frits terecht.